Ref. 2024-036-01 Tècnic/a especialitzat en single cell gene expression technologies

El Vall d´Hebron Institute of Oncology (VHIO) busca “Tècnic/a especialitzat en single cell gene expression technologies”Referencia: 2024-036-01

Termini de finalització de la presentació de candidatures: 04/07/2024

Nº de places: 1Descripció de la oferta:

El Vall d´Hebron Institute of Oncology (VHIO), és un centre de referència en medicina personalitzada en oncologia, amb un equip format per més de 500 professionals: personal de recerca clínica i preclinica, oncologia, infermeria, suport a la recerca i suport administratiu, que treballen coordinadament en la cerca de nous tractaments eficaços per a els/les pacients amb càncer.

El Vall d´Hebron Institute of Oncology (VHIO) precisa incorporar una persona especialitzada en single cell gene expression i spatial transcriptomics, per la Unitat d’Alta Tecnologia del VHIO.

Entre les principals responsabilitats i funcions a desenvolupar, sota la supervisió i dependència de la responsable de la Unitat HTU, es troben:

Donar servei amb els equips de single cell i spatial transcriptomics a les investigadores i els investigadors.
Donar assessorament científic, tècnic i metodològic en tècniques d’expressió gènica de cèl·lula única.
Donar formació dels fonaments teòrics i el maneig dels equips del laboratori de Single Cell Technologies al personal investigador, amb coordinació i col·laboració amb el departament de formació de l’àrea de persones i amb l’àrea acadèmica del VHIO (VHIOAcademy).
Gestionar i realitzar els manteniments dels equips del laboratori, tant preventius com correctius.
Fer seguiment de l’ús dels equips, mitjançant informes periòdics, per a avaluar com optimitzar els recursos i detectar noves necessitats.
Participar en l’elaboració de protocols de bones pràctiques per a ajudar a fer un bon ús dels diferents equipaments.Requisits:

Què necessitem?

Estudis mínims de Grau universitari en el camp de les biociències.
Experiència donant suport i servei en laboratoris d’expressió gènica de cèl·lula única.
Experiència donant formació en el maneig d’equips d’expressió gènica de cèl·lula única.
Domini d’eines ofimàtiques a nivell d’usuari avançat (especialment office).
Domini de l’anglès tant parlat com escrit.
Competències desitjables:

Capacitat d’organització, comunicació, iniciativa i de treball en equip.
Capacitat resolutiva i d’autonomia.


Informació addicional:

Què oferim?

La possibilitat de desenvolupar la teva carrera professional en un entorn competitiu.
Formar part d’un centre que està en constant desenvolupament, buscant l’excel·lència en la recerca i col·laborant amb equips líders.
Oferim i promovem un entorn divers i inclusiu, i acollim a totes les persones per igual, independentment de l’edat, discapacitat, gènere, nacionalitat, raça, religió o orientació sexual.
Condicions laborals:

Contracte indefinit a jornada completa.
Salari segons conveni VHIO, i d’acord amb les qualificacions i l’experiència acreditada.
Incorporació immediata.
Flexibilitat horària i mesures de conciliació entre la vida laboral, familiar, personal i la igualtat de gènere, segons l’estipulat en el conveni VHIO.
Programa de retribució flexible (inclou xecs restaurant, assegurança mèdica, transport i xec guarderia).
23 dies de vacances i 5 dies de lliure disposició.


Lloc de presentació de les ofertes:

Els/les candidats/as hauran d’enviar el CV i una carta de motivació amb el número de referència en l’assumpte (Ref. 2024-036-01), a la següent adreça: selecciorrhh@vhio.netSobre VHIO:

Sota el lideratge de Josep Tabernero, l’Institut d’Oncologia Vall d´Hebron (VHIO), s’ha establert com un centre integral de càncer de provada excel·lència a nivell internacional.

També és gràcies a l’estructura organitzativa òptima de VHIO basada en un model purament multidisciplinari i traslacional que els talents de VHIO continuen anticipant i abordant les moltes preguntes sense resoldre per combatre aquesta malaltia mutifacètica i heterogènia.

Situats dins del Campus de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, els nostres investigadors col·laboren estretament i interactuen amb els mitjans i científics de la Vall d’Hebron. La ciència traslacional i la investigació clínica, per tant, estan estretament connectades, el que promou una excel·lent interacció i treball en equip que, al seu torn, accelera el cicle de coneixement “bench-bedside-bed”. Aquest entorn privilegiat permet l’accés directe de VHIO als pacients, així com tot l’espectre de professionals d’oncologia que els atenen, i una apreciació insuperable de com la ciència del càncer pot traduir-se en tractaments més potents i específics i una millor practica per la cura dels pacients.

El model i els programes pioners de VHIO, juntament amb la seva creença en combinar fortaleses a través de col·laboracions transfrontereres, continuen impulsant els avenços per revertir la resistència al càncer, aturar la disseminació metastàtica i tractar de manera més efectiva fins i tot els tipus de tumors intocables.

VHIO’s translation toward precision oncology: https://www.vhio.net