Tècnic de suport per auditories de projectes

L'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) és un institut d'avantguarda que aborda els reptes globals de salut pública mitjançant la investigació, la traducció en polítiques i l'educació. ISGlobal té una àmplia cartera de malalties transmissibles i no transmissibles, incloent determinants ambientals i climàtics, i aplica un enfocament científic multidisciplinari que va des del nivell molecular fins a la població. La recerca s'organitza en cinc programes: Clima, Contaminació de l'aire, Natura i Salut urbana; Medi ambient i salut al llarg de la vida; Infeccions víriques i bacterianes globals; Malària i Parasites Desateses i Salut Materno Infantil i Reproductiva. ISGlobal està acreditat amb la distinció Severo Ochoa, segell d'excel·lència del Ministeri de Ciència espanyol.


Venue
Barcelona
What We Are Looking for
ISGlobal busca un tècnic interessat a donar suport a l'Oficina d'Ajuts en l'elaboració d'auditories de projectes.


TRAINING AND EXPERIENCE /QUALIFICATIONS
Estudiant o Graduat de cicle formatiu mig o superior.
REQUISITS ESPECÍFICS
Revisar els arxius electrònics i físics de la documentació comptable (factures) i administrativa (contractes, expedients, actes donació, etc). La revisió inclou:
Revisar la qualitat documental de les factures i de la resta de documents comptables i administratius (comandes, comprovants de pagament)
Coordinar amb el Tècnic de Projectes i l’Assessor de Cartera, si s’escau, la resolució de les incidències de la comptabilitat i pressupost i de la documentació administrativa detectades, per poder ser presentades adequadament a l’equip de revisors.
- Preparació de la documentació física o electrònica requerida en les auditories i requeriments de projectes:
- preparació de carpetes del projecte
- Aconseguir còpia de les factures
- Expedients de viatges

- Proveïr amb còpia de contractes, nòmines, IDC, TC1, TC2, Fitxa d’havers, Esmenes i pròrrogues de contractes referents al projecte auditat.

Busqueda per banca online de comprovants de pagament de nòmines
Candidatures amb necessitats especials seran prioritzades.


AUXILIAR TASK
Aquesta descripció del lloc de treball reflecteix els requisits actuals del lloc, però pot evolucionar en qualsevol moment en el futur a mesura que les funcions i les responsabilitats canviïn i/o es desenvolupin sempre que hi hagi una consulta adequada amb el titular del lloc.

Aquesta descripció del lloc de treball no és una llista definitiva o exhaustiva de responsabilitats, sinó que identifica les responsabilitats i tasques clau del titular del lloc. Els objectius específics del titular de la plaça seran objecte de revisió en el marc del procés d'avaluació professional individual.


SKILLS
Capacitat demostrada per prioritzar, treballar amb terminis i sota pressió.
Organitzat, alta atenció al detall; capacitat de resumir i comunicar informació clau a tots els nivells.
Capacitat per treballar de manera independent i en equip en un entorn multicultural internacional.

El titular del lloc s'adherirà als principis d'ISGlobal continguts a la política de gestió de persones, incloent-hi Equitat, diversitat i seguretat sanitària. El titular del càrrec respectarà i serà responsable de garantir les polítiques i procediments d'ISGlobal.


LANGUAGE LEVEL
Domini parlat i escrit del castellà i català
CONDITIONS


Durada: 1 any
Data d'inici: el més aviat possible
Contracte: (temps parcial o complet) jornada completa
Rango salarial: 20.400 euros
COM APLICAR
Els sol·licitants han d'omplir el formulari de sol·licitud i incloure el següent codi de referència de la posició:, Aux_Tech_GrantsOffice_Jan24 adjuntar el CV i una carta de presentació. Cada document adjunt s'ha de nomenar amb el nom i cognoms del candidat.


La recepció de sol·licituds estarà oberta fins al 15 de gener de 2024.


Les sol·licituds s'acceptaran fins a les 17.00 hores CET de la data de tancament.


Només es tindran en compte les sol·licituds presentades a través del formulari de sol·licitud.


Només es contactarà amb els candidats preseleccionats.


Les entrevistes es podrien fer durant el període de recepció de candidatures.
Es fomenten candidatures diverses, que inclouen: gènere, raça, ètnia, religió, edat, orientació sexual, habilitats físiques i opinions polítiques.