Ref. 2024-027-01 Infermer/a Recerca: Grup de càncer de mama – INVESTIGO AGAUR

Sota el lideratge de Josep Tabernero, l’Institut d’Oncologia Vall d´Hebron (VHIO), s’ha establert com un centre integral de càncer de provada excel·lència a nivell internacional.

També és gràcies a l’estructura organitzativa òptima de VHIO basada en un model purament multidisciplinari i traslacional que els talents de VHIO continuen anticipant i abordant les moltes preguntes sense resoldre per combatre aquesta malaltia multifacètica i heterogènia.

Situats dins del Campus de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, els nostres investigadors col·laboren estretament i interactuen amb els mitjans i científics de la Vall d’Hebron. La ciència traslacional i la investigació clínica, per tant, estan estretament connectades, el que promou una excel·lent interacció i treball en equip que, al seu torn, accelera el cicle de coneixement “bench-bedside-bed”. Aquest entorn privilegiat permet l’accés directe de VHIO als pacients, així com tot l’espectre de professionals d’oncologia que els atenen, i una apreciació insuperable de com la ciència del càncer pot traduir-se en tractaments més potents i específics i una millor pràctica per la cura dels pacients.

El model i els programes pioners de VHIO, juntament amb la seva creença en combinar fortaleses a través de col·laboracions transfrontereres, continuen impulsant els avenços per revertir la resistència al càncer, aturar la disseminació metastàtica i tractar de manera més efectiva fins i tot els tipus de tumors intocables.

Dins del programa d’Investigació Clínica del VHIO, la Unitat de la VhioTeca i en concret l’equip del Grup de Càncer de Mama liderat per la Dra. Cristina Saura, es troba en un moment de creixement i busca incorporar un/a Infermer/a de Recerca en el marc del programa INVESTIGO AGAUR 2023.

Les tasques principals que es desenvolupen en aquest grup són les següents:

- Gestió de pacients inclosos en projectes de recerca, incloent la comunicació amb els pacients i el seu seguiment.
- Recollida de dades i revisió d'històries clíniques de pacients inclosos a assaigs clínics.
- Extracció sanguínia i processament de mostres sanguínies.
- Processament de llet materna.
- Reunions periòdiques amb els equips mèdics i interdisciplinaris.

Per saber més sobre aquest grup us animem a consultar els següents enllaços a la nostra web:
https://vhio.net/ca/pf/vhioteca-4/
https://vhio.net/ca/pf/grup-de-cancer-de-mama-i-melanoma/

Requisits del Programa Investigo:

- Tenir 16 anys o més i no haver complert els 30 anys.
- A la data d’inici de la contractació serà requisit indispensable estar inscrit/a com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
- No haver desenvolupat cap tipus d'activitat de recerca remunerada al VHIO en el termini dels 6 mesos immediatament anteriors a l'inici del contracte.
- Acreditar la possessió d'un cicle formatiu de grau superior o grau universitari o titulació equivalent.

Què necessitem?:

- Grau en Infermeria.
- Es valorarà experiència prèvia en assaig clínic i oncologia.
- Domini del català, del castellà i de l’anglès.
- Es valorarà experiència prèvia en investigació.

Què oferim?:

- Contracte indefinit vinculat a activitats científiques-tècniques, i subjecte al període de finançament d’aproximadament 16 mesos.
- Incorporació prevista al més aviat possible.
- La jornada de treball serà a temps complet.
- Salari segons qualificacions requerides i experiència acreditada, d’acord amb la subvenció del Programa Investigo, i sempre garantint les retribucions mínimes establertes al conveni del VHIO per cada categoria professional.

- Flexibilitat horària i mesures de conciliació entre la vida laboral, familiar, personal i la igualtat de gènere, segons l’establert al conveni col·lectiu del VHIO.
- Programa de retribució flexible (inclou xecs/targeta restaurant, transport, assegurança mèdica i xec “guarderia”).
- 23 dies de vacances i 5 dies de lliure disposició.
- Accés al pla de formació i de desenvolupament personal del VHIO.
- Formar part d’un centre que està en constant desenvolupament, altament competitiu, que busca l’excel·lència en la investigació i col·labora amb equips líders.
- Oferim i promovem un entorn divers i inclusiu i acollim a totes les persones per igual, independentment de l’edat, discapacitat, gènere, nacionalitat, raça, religió o orientació sexual.


Presentació de les ofertes:

- Les persones interessades hauran d’aplicar mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la direcció programainvestigo@vhio.net. Serà imprescindible indicar la referència de l’oferta a l’assumpte del correu, així com adjuntar el CV i una carta de motivació. No es tindran en compte pel procés de selecció les candidatures que no es facin seguint aquestes indicacions.
- IMPORTANT: és una convocatòria amb CV cec, això vol dir que els CVs en pdf i les cartes de presentació/motivació no poden contenir dades personals (nom, cognoms, edat, gènere) ni incloure foto. S’exclouran del procés de selecció els CV que no compleixin aquests requisits.